Referencje

OPS Bemowo Warszawa

Pragniemy polecić firmę Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna, Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, jako rzetelnego partnera, w sposób kreatywny i solidny wywiązującego się z podjętych zadań i umów.
Jest to firma dbająca o najwyższy poziom świadoczonych usług i tym samym o satysfakcje swoich klientów.

Firma Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna w roku 2018 wywiązała się ze wszsytkich zobowiązań oraz z najwżyszą starannością wykonała następujące zlecenia na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:
- Wykonanie projektu graficznego oraz szablonu strony internetowej ( www.opsbemowo.waw.pl) opartej o CMS Joomla wraz z modułami kalendarium wydarzeń oraz interaktywną galerią zdjęć,
- adaptacja projektu graficznego oraz szablonu strony internetowej OPS poprzez pełne dostosowanie do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektroninczej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepłenosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie AA (WCAG) na zasadach określonych w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.
- wykonanie modułu pn. interaktywny schemat oganizacyjny
- wdrożenie szablony strony internetowej OPS.

Zakres prac
  • Projekt graficzny
  • Portal informacyjny
  • Szablon

Kontakt

Indico s.c.
Wałowa 10/3
84-200 Wejherowo

 

kontakt@design-joomla.pl
www.design-joomla.pl
+ 48 58 778-21-30

 

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Invalid Input

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Zaznacz wymagane pole

Invalid Input

Invalid Input